Bezpieczeństwo i higiena pracy w pigułce


Każdy pracodawca ma obowiązek przeprowadzenia szkolenia z zakresu BHP. Brak szkoleń w wyniku kontroli w firmie skutkuje potężnymi karami finansowymi. Jeśli ktoś potrafi liczyć, to jednak bardziej opłaca się przeprowadzić szkolenie, ponieważ jego koszt jest o niebo mniejszy niż kary nakładane przez instytucje kontrolujące firmę.

Kto prowadzi szkolenia
Jeśli zakład jest duży, zatrudnia wielu pracowników to firmy decydują się zatrudnić osobę, która będzie zajmowała się szkoleniami BHP. Jest to wygodne rozwiązanie, ponieważ zakład jest niezależny.
Drugą możliwością, jest korzystanie z usług zewnętrznych firm BHP, bardzo często praktykowane w mniejszych firmach.

Dla kogo szkolenia
Nieprawdą jest, że szkolenia bhp poznań obowiązują tylko tam, gdzie pojawia się ryzyko zawodowe. Wykonywana praca, jest niebezpieczna i należy zachować ostrożność. Szkolenia takie są bardzo ważne także dla osób pracujących na przykład przy komputerze.

Udokumentowanie
Każda osoba, która ukończyła kurs zalicza egzamin i otrzymuje dokument potwierdzający ukończenie kursu z pozytywną oceną, podpisany przez osobę uprawnioną do szkoleń BHP.

Czy faktycznie szkolenia są potrzebne
Szkolenia zawsze były, są i będą. Jest to nieodzowna rzecz, aby maksymalnie przygotować pracownika do bezpiecznego wykonywania pracy. Dzięki szkoleniom BHP minimalizujemy ilość wypadków, zachorowań i niewłaściwych zachowań w czasie pełnienia obowiązków zawodowych.